facebook najkrajšie miesta na slovensku

Červený kláštor

Informácie
Pridané: 29.5.2013
Oblasť: Červený Kláštor
Zdroj: www.pieniny.sk
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Červený kláštor je pôvodne gotický kartuziánsky kláštor, ležiaci v malebnom vyústení potoka Lipník do prielomu Dunajca v Pieninskom národnom parku v obci Červený Kláštor v okrese Kežmarok. Národná kultúrna pamiatka Červený kláštor pri obci Červený Kláštor bol obývaný mníchmi rádu kartuziánskeho a kamaldulského v dvoch etapách. Najprv bol Červený kláštor kartuziánskym kláštorom v rokoch 1320 až 1563. Hlavnými stavbami sú gotický jednoloďový Kostol svätého Antona Pustovníka s bočnými kaplnkami, kláštorná budova s krížovou chodbou, tzv. hodinová veža a hospodárske budovy.
 
Okolo týchto stavieb obiehalo opevnenie, ktorého múr mal aj cimburie. V ostatnom priestore boli samostatné domce pre mníchov. Jedným z historicky i umelecko-architektonicky najcennejších interiérov kláštornej budovy je refektár. Miestnosť zaklenutá dvoma poľami sieťovej klenby z druhej polovice 15. storočia je nádherným príkladom neskorogotickej architektúry.
 
Návštevníci majú možnosť splavu Dunajca na goralských drevených pltiach.

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás