facebook najkrajšie miesta na slovensku

Zámocká záhrada

Informácie
Pridané: 3.6.2013
Oblasť: Hlohovec
Zdroj: regionhlohovec.sk
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Zámocká záhrada je príjemným miestom oddychu a relaxu pre všetkých jej návštevníkov. Možno ju nazvať anglickým parkom. Návštevníci tu môžu nájsť tzv. francúzske terasy, ktoré sú lemované zeleným krušpanom. Pýchou tohto parku sú vzácne a mohutné platany. V dolnej časti parku je situovaná alej líp, gaštany, pred amfiteátrom borovice sosny a jasene štíhle. V dolnej časti parku sa nachádza kúpalisko s minigolfovým ihriskom.
 
Záhrada bola vybudovaná za grófa Erdődyho a je úžasným príkladom dôvtipu a zručnosti našich predkov, ktorí dokázali využiť hranicu medzi Nitrianskou pahorkatinou a Dolnovážskou nivou k vybudovaniu unikátneho parku. 
 
Krajinársky jedinečným hodnotám zámockej záhrady nepochybne patrí možnosť výstupu od zrkadliaceho umelého jazierka na Dolnovážskej nive, cez francúzske terasy zámku a altánok až k vyhliadke z Nitrianskej pahorkatiny na kopci Šianec 296 m n.m.
 
Dôvodom ochrany záhrady sú chránené stromy, z ktorých viaceré prekračujú vek 200 rokov. K najhodnotnejším a štátom chráneným druhom patrí s typicky tmavočervenou, šupinovito rozpukanou borkou takmer 130 ročná Borovica lesná, typickými plodmi približne 160 ročný Buk lesný. Najpočetnejší porast stromov "maskáčovo" rozpukanou borkou s troj až päť početnými slabo plytko vykrajovanými listami tvorí cca 200 ročný Platan javorolistý
 
Na kvetinových terasách parku môžu nájsť návštevníci 100-ročné porasty tisu s červenými jedovatými plodmi a jednu z najstarších katálp bignóniolistých na Slovensku. Z historicky cenných objektov je prírodne najzaujímavejší skleník, ktorý svojho času pestoval aj exotické druhy drevín.

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás