facebook najkrajšie miesta na slovensku

Vodná nádrž Kráľová

Informácie
Pridané: 3.6.2013
Oblasť: Šaľa
Zdroj: www.slovakia.travel
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Vodné dielo Kráľová nazývané aj Kaskády je viacúčelové vodné dielo na rieke Váh situované medzi Sereďou a Šaľou na riečnom kilometri 44,2-78,6. Nádrž sa stala obľúbeným strediskom milovníkov vodných športov. Oblasť je bohatá na výskyt vodného vtáctva. Dielo bolo dokončené v roku 1985 za účelom energetického využitia Váhu, protipovodňovej ochrany priľahlého územia, na ťažbu štrkopieskov, ako zásobník zavlažovacej vody, na splavnenie daného úseku Váhu, na chov rýb a ako prostredie na rekreáciu a vodné športy. Je súčasťou systému priehrad Vážskej kaskády. V okolí nádrže sa nachádzajú menšie vodné plochy, ktoré sú sčasti zvyškami ramenného systému Váhu. Vodná nádrž je intenzívne využívaná na športové rybárstvo a rekreačno - turistické aktivity. Územie je aj významným hniezdiskom chavkošov nočných v zmiešanej kolónii s volavkami popolavými.

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás