facebook najkrajšie miesta na slovensku

Bratislavský hrad

Informácie
Pridané: 8.6.2013
Oblasť: Bratislava - Staré Mesto - Mestská časť
Zdroj: www.muzeum.sk
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Bratislavský hrad je súbor stavieb v historickom areáli, ktorý zaberá vrchol návršia na juhozápadnom ostrohu malokarpatského chrbta na ľavom brehu Dunaja v Bratislave. Hradu dominuje monumentálna stavba bývalého kráľovského paláca tvoriaca neodmysliteľnú panorámu hlavného mesta Slovenska. Svojím zástojom v dejinách Veľkej Moravy, Uhorska, Česko-Slovenska a moderného Slovenska predstavuje Bratislavský hrad významný pamätník spoločensko-historického vývoja v tejto oblasti.
 
Mohutná obdlžniková bloková stavba so štyrmi nárožnými vežami stojí na strategickom mieste osídlenom už v dobe keltskej a veľkomoravskej. V 9. storočí v miestach dnešného hradného areálu stála palácová stavba a bazilika. Architektúru hradu najviac poznačili dostavby a prestavby v období gotiky, renesancie a počas panovania Márie Terézie.  Od polovice 16. storočia, kedy sa na 200 rokov stala Bratislava korunovačným mestom Uhorska, bol hrad sídlom panovníka, konali sa tu zasadnutia Uhorského snemu a v korunovačnej veži boli uložené korunovačné klenoty uhorských král'ov. Po presťahovaní kráľovského dvora do Viedne bol na hrade Generálny seminár, kde študovali mnohí významní vzdelanci tej doby. Neskôr hrad dostalo vojsko a v roku 1811 vyhorel. Rekonštrukcia sa uskutočnila až v šesťdesiatych rokoch tohoto storočia. 
 
Hrad s areálom bol vyhlásený v roku 1961 za Národnú kultúrnu pamiatku.

Foto: www.keramikasoukup.sk (1. - 2.)

Po blízku

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás