facebook najkrajšie miesta na slovensku

Mestský palác v Nitre

Informácie
Pridané: 17.6.2013
Oblasť: Nitra
Zdroj: www.nisys.sk
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Župný dom je postavený na juhozápadnom úpätí kopca, na ktorom je vybudovaná najstaršia časť mesta Nitra.
 
V suteréne západného krídla župného domu boli archeologickým výskumom v 90. rokoch 20. storočia zistené zvyšky stavieb, o ktorých sa predpokladá, že sú fragmentmi stredovekého opevnenia a brány do Horného mesta.
 
Na mieste súčasného objektu bol vybudovaný župný dom už v 17. storočí. Koncom 18. storočia ho nahradila mohutná neskorobaroková palácová stavba. V priebehu 19. storočia budovu viackrát upravovali. Zásadnejšia neobaroková prestavba sa uskutočnila okolo roku 1874 podľa plánov architekta E. Dümmerlinga. Definitívnu podobu nadobudol župný dom v rokoch 1905 až 1908, pri výraznej prestavbe, tvaroslovne uplatňujúcej doznievajúce neoslohy, ale najmä nastupujúcu secesiu. Jej autorom bol architekt G. Czigler, ktorý rešpektoval hmotový rozsah budovy, v exteriéri zdôraznil hlavnú fasádu orientovanú do Župného námestia a západnú fasádu západného krídla orientovanú do Jesenského ulice. Reprezentatívne miestnosti sústredil predovšetkým do severného krídla, vo výzdobe ktorých dominantne uplatnil geometrickú secesiu.
 
Najhodnotnejšie priestory objektu predstavujú sály na prízemí a poschodí severného krídla spolu s vestibulmi a hlavné trojramenné schodisko s fontánou v zrkadle. Obnova severného krídla župného domu bola uskutočnená v rokoch 2007 - 2011.

Po blízku

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás