facebook najkrajšie miesta na slovensku

Turniansky hrad

Informácie
Pridané: 11.7.2013
Oblasť: Turňa nad Bodvou
Zdroj: tornavidek.info
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Turniansky hrad je zrúcanina zo 14. storočia. Nachádza sa nad obcou Turňa nad Bodvou 5 km od maďarských hraníc. Stojí na krasovom kopci, vybiehajúcom zo Zádielskej planiny na juh nad Turniansku kotlinu. Kedysi bol správnym centrom Turnianskeho komitátu a stolice.
 
Na postavenie Turnianskeho hradu dostala povolenie rodina Tornayovcov v roku 1357. Vtedy išlo asi len o jeho prestavbu, lebo donion(obývacia veža) z architektonického hľadiska pochádza už z 13. storočia. Hrad v nasledujúcich rokoch slúžil ako centrum Turnianskej župy. Prvým najväčším ohroziteľom Turnianskeho hradu sa stali husiti pochádzajúce z Českej monarchie. Na územie Uhorska prišli v polovici 15. storočia na čele s Jánom Jiskrom. Okrem rabovania majetkov Jasovského kláštora, občas sa dostali aj do Turne a napadli aj Turniansky hrad. Ján Jiskra z Uhorska a tak aj z okolia Turni bol vyhnaný počas panovania Mátyása Korvína.
 
Zrúcaniny hradu už z ďaleka predurčujú vzhľad krajiny. Múri východného paláca a pred ním stojace bašty sú charakteristickým znakom hradu, a cestujúcim zo smeru Košice je už veľmi známe. Cesta bola vyrytá do brala hradného vrchu, v čom aj dodnes sú viditeľné koľaje, ktoré boli vyjazdené kolesami vozov. Druhou významnosťou turnianského hradného kopca je rumenica turnianska, ktorá je prísne chránená kvôli jej vzácnosti. Rastie len v oblasti Gemersko Turnianskeho Krasu. Na vrchu kopci návštevník najprv uvidí obrovskú rondelu, ktorá bola využívaná na ochranu hradu zo smeru prístupovej cesty. Má päť obrovských delových strieľní, ktoré boli strašideľné pre každého útočníka. Po ľavej strane rondely je vstup hradu. Oproti stojí veža, ktorá už je asi 800 rokov stará, je najstaršou častou hradu. Ostatné časti, ako aj palác s obrovskými gotickými oknami boli postavené až neskôr. Okrem zachovaných častí pivníc sú zaujímavé aj bašty na východnej strane. V severovýchodnom bašte sú zachované ešte aj delové strieľne, ktoré možno boli využívané aj proti Turkom.

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás