facebook najkrajšie miesta na slovensku

Hrad Ľupča

Informácie
Pridané: 1.9.2013
Oblasť: Slovenská Ľupča
Zdroj: www.hradlupca.sk
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Hrad Ľupča stojí nad obcou Slovenská Ľupča a je najvyššie položenou hradnou stavbou na Pohroní. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1250, v ktorej je hrad označovaný názvom Liptza.

V roku 1255 sa spomínal v súvislosti s výsadnou listinou pre mesto Banská Bystrica (nova villa Bystricienzis prope Lipche, r. 1255), ktorú udelil uhorský panovník Bela IV. na Hrade Ľupča.

Od 13. storočia, až do druhej polovice 19. storočia, sa na Hrade Ľupča zdržiavalo veľké množstvo významných osobností vtedajšej doby. Spomeňme napríklad rod Arpádovcov, Žigmunda Luxemburského, Mateja Korvína, rod Dóczyovcov, Pavla Rubigalla, Gašpara Tribela, či Františka Wesselényiho s manželkou Máriou Széchyi.

Na dolnom nádvorí sa nachádza tzv. Korvínova lipa. Odhadovaný vek - vyše 700 rokov, ju radí medzi najstaršie lipy v strednej Európe. Nachádzajú sa tu aj originály sôch z roku 1725, pochádzajúce z morového stĺpu z námestia v Slovenskej Ľupči.

V priestoroch horného hradu sa nachádza 62 metrov hlboká studňa, vysekaná do skalného brala. Zo studne vedie bočná šachta, vyúsťujúca v blízkosti hradu. Na hornom nádvorí sa nachádazajú dva kamenné portály s bohatou výzdobou. Jeden dal postaviť Gašpar Tribel a lemuje vstupnú bránu na horné nádvorie. Druhý pochádza od Pavla Rubigalla z roku 1573 a je bohato zdobený zachovalým polychrómnym náterom. V hornom podlaží hradu je umiestnená hradná kaplnka s freskovou výzdobou a sakristia s bohato maľovaným dreveným stropom. Za obnovu tejto časti hradu bola Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky udelená prestížna cena „Kultúrna pamiatka roka 2008.“

Po blízku

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás