facebook najkrajšie miesta na slovensku

Park v Bijacovciach

Informácie
Pridané: 3.9.2013
Oblasť: Bijacovce
 
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Kaštieľ a park sú situované v juhozápadnej časti obce Bijacovce. Park leží na ploche severovýchodne, severozápadne a juhozápadne od kaštieľa. Prístup do areálu je cez murovanú vstupnú bránu. V súčasnosti je celý areál uzavretý s regulovaným prístupom verejnosti.

Park je vymedzený kamennými podmurovkami s pletivom z obdobia prírodno-krajinárskej úpravy z polovice 19. storočia. V južnej a západnej časti je novodobé oplotenie. Súčasťou komunikačnej siete sú dva prechádzkové okruhy. Chodníky sú trávnaté, blatisté a čiastočne vychodené.

Kostra porastov je tvorená z dubov, líp a javorov. Doplnkové výsadby sú z brestových, hrabových, javorových a zo smrekových skupín. Doplnené sú veľkým počtom druhov po jednom či dvoch exemplároch, medzi ktoré patria cyprušteky, jedle, borovice, liesky a duglaska tisolistá. Z druhovo a habituálne najcennejších drevín tu rastie sofora, ľaliovník, dub červený, previsnutá varieta jaseňa, farebná varieta javora horského, červenolistý kultivar liesky, červenolistá varieta buka a ďalšie.

V kaštieli dnes sídli Stredná odborná škola lesnícka a park slúži prevažne študentom. V čase využívania objektu lesníckym školstvom tu pribudlo veľké množstvo mladých výsadieb, ktoré druhovo poznačili porastovú štruktúru. Na jednej strane to malo za následok porušenie pôvodných kompozičných vzťahov, na druhej strane má park zabezpečenú základnú údržbu.

Ako celok má parková úprava okolia kaštieľa vysokú kompozičnú hodnotu, ktorá tento park zaraďuje medzi najhodnotnejšie parkové dispozície na Slovensku.

V areáli parku a kaštieľa sa nachádza aj zverník Daniela škvrnitého, kde môžu návštevníci pozorovať niekoľko kusov tohto plachého párnokopytníka. Zverník patrí pod Strednú odbornú školu lesnícku, ktorá sídli v kaštieli. 

Autor fotografií: Simona Geľatková

Po blízku

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás