facebook najkrajšie miesta na slovensku

Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne

Informácie
Pridané: 4.9.2013
Oblasť: Tvrdošín
Zdroj: www.muzeum.sk
mapa google
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Gotický drevený rímskokatolícky Kostol Všetkých svätých na miestnom cintoríne v Tvrdošíne je najstaršou zachovanou stavebnou pamiatkou tohto mesta. 
 
Táto pýcha Tvrdošína bola v roku 2008 zapísaná s ďalšími 7 drevenými kostolmi Karpatského oblúka do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.
 
Drevený kostol Tvrdošín pochádza z druhej polovice 15. storočia a v 17. storočí ho renesančne upravili. Jeho dominantou je barokový oltár z konca 17. storočia s obrazom Všetkých svätých. Predchodcom dnešného oltára bol nízky gotický oltár, z ktorého sa zachovalo krídlo s maľbou sv. Petra a sv. Jána Krstiteľa. Strednú časť gotického oltára pôvodne tvoril obraz Oplakávanie Krista z 15. storočia, ktorý v roku 1919 previezli do múzea v Budapešti. Interiér kostola bol dotvorený v polovici 17. storočia. 
 
Pri prehliadke kostola zaujmú najmä obrazy apoštolov, neskororenesančná kazateľnica s postavami evanjelistov z roku 1654 a obraz sv. Juraja na koni v boji so šarkanom - ide o temperu na dreve, ktorá pochádza z obdobia okolo roku 1653. Prekrásne klenbové maľby (obloha s hviezdami, anjeli a kazetový strop) dotvárajú gotickú mystiku priestoru.
 
Významným dňom v histórii tvrdošínskeho dreveného kostolíka bol 23. apríl 1995, kedy primátor mesta Ing. Ivan Šaško prevzal z rúk zástupcu paneurópskej mimovládnej organizácie EURÓPA NQSTRA so sídlom v holandskom Haagu, pána Angusa FOWLERA, diplom za r.1994, "za zachovanie a vynikajúce zreštaurovanie tejto významnej pamiatky drevenej architektúry a jej vnútorné vybavenie tradičnou ručnou prácou". V tento deň bola odhalená aj BRONZOVÁ PLAKETA na južnom vchode do kostolíka, ktorá bude pripomínať nasledujúcim generáciám povinnosť aj naďalej sa starať o zachovanie tejto významnej slovenskej, ale teraz už aj európskej kultúrnej pamiatky. Na plakete je okrem reliéfneho lineárneho zobrazenia hôr, listnatého stromu, rieky, rôznych typov architektúr a letopočtu 1994 aj kruhový nápis s textom : EURÓPA NOSTRA AUSZEICHNUNG - GEFORDERT VON AMERICAN EXPRESS FOUNDATION. Plaketa je 2,35 kg ťažká a má priemer 22,2 cm.
 
Kostol je prístupný verejnosti počas sezóny od 1.7. do 1.9. od 10:00 do 16:00 (okrem pondelka), mimo sezóny od 1.9. do 30.6. prostredníctvom objednávky na tel. čísle 043/5322 167.

Foto: Dr. János Korom 

Po blízku

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás