facebook najkrajšie miesta na slovensku

Košický hrad

Informácie
Pridané: 9.9.2013
Oblasť: Košice - Kavečany
Zdroj: www.kosickyhrad.sk
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Košický hrad (či skôr jeho zrúcaniny) ležia na vrchu Hradová, ktorý sa vypína nad údolím Hornádu. Po hrade však nezostali veľké stopy. Tomu, že tu kedysi stál hrad nasvedčujú iba zvyšky základov a obvodového muriva. Pod týmto hradom sa v roku 1311 odohrala známa bitka pri Rozhanovciach.

Košický hrad je vo všeobecnom povedomí nielen obyvateľov Košíc takmer zabudnutou lokalitou. Prakticky sa neobjavuje v stredovekých písomných prameňoch, a ak áno sú o ňom iba nepriame zmienky. Niekedy býval stotožňovaný s hradom Sokoľ. Ide však nepochybne o iný vrcholnostredoveký hrad v katastri obce rovnakého mena. Inokedy ho spájali s územím označovaným v stredovekých písomných prameňoch ako Horné Košice. Aj tu však skôr ide o iné územie, ležiace medzi stredovekým mestom a úpätím kopca Hradová. Písomné pramene nám teda o hrade nič nehovoria, alebo hovoria iba veľmi málo. A tak do istej miery môžeme označiť hrad nad Košicami na vrchu Hradová ako tajomný hrad. Hrad, ukrývajúci nielen tajomstvá o dobe svojho vzniku, či existencie, o jeho úlohe, ale aj o tom či vôbec hradom bol, a či nešlo iba o neúspešný pokus o výstavbu hradu.

Výskumy presvedčivo doložili, že hrad nebol nikdy dostavaný. Nasvedčujú tomu predovšetkým prerušené úseky hradbového múru na severovýchodnom a južnom úseku opevnenia, ktoré nie je možné vysvetliť výlučne neskoršou deštrukciou či rozoberaním hradného múru. Proces budovania opevnenia však musel na väčšine úsekoch značne pokročiť. Svedčia o tom spadnuté bloky muriva, ktoré dokazujú, že hradba pôvodne musela dosahovať značnú výšku. A kedy hrad stavali? Na túto otázku terénny výskum spoľahlivo neodpovedal. Pri datovaní je možné opierať sa iba o paralely z ostatných lokalít na Slovensku. Dôležitým aspektom pri posudzovaní košického hradu je aj neobvyklá mohutnosť hradieb a veží na Hradovej. Zistená hrúbka hradieb (2,8 - 3,8 m) prevyšuje obranné múry porovnateľných hradov (Zvolen: 2 - 2,5 m, Tisovec: 2,2 m). Je málo pravdepodobné, že by takýto rozsiahly projekt začali realizovať Omodejovci na začiatku 14. storočia. V tom čase hrady s podobným rozsahom boli nemoderné a nezodpovedali požiadavkám doby. Hrad svojím rozsahom zodpovedá skôr kráľovským včasnostredovekým a vrcholnostredovekým hradom, ktoré vznikli pred polovicou 13. storočia (Nitriansky hrad, Bratislavský hrad, Zvolen - Pustý hrad, Zniev, Spišský hrad).

V prípade Košického hradu nie je vylúčené, že k jeho založeniu došlo v prvej polovici 13. storočia v súvislosti s tatarskými vpádmi. Krátko na to však mohlo dôjsť k založeniu mesta, ktoré ako nový typ sídla poskytovalo lepšie ekonomické možnosti a rozsiahly hrad nad novozaloženým mestom zostal nedokončený.

Foto: Michaela Patzová

Po blízku

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás