facebook najkrajšie miesta na slovensku

Tekovské múzeum

Informácie
Pridané: 11.10.2015
Oblasť: Levice
Zdroj: www.muzeumlevice.sk
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Tekovské múzeum v Leviciach vzniklo v roku 1927 zásluhou poštmajstra Jozefa Nécseyho z Vrábľov, keď mestu Levice daroval svoju rozsiahlu zbierku archeologických predmetov z okolia Dolného Požitavia a Vrábľov, národopisných predmetov zo severnej časti Tekovskej župy a okolia Zvolena, obrazov, rodinného archívu a kníh. O rozsiahlu zbierku v tom čase prejavoval zásadný záujem aj Krajinský úrad pre múzea a knižnice v Budapešti.
 
Prvým sídlom múzea bol mestský dom, kde profesor učiteľského ústavu v Leviciach Jenő Kriek (prvý správca múzea) v priebehu jedného roka nainštaloval aj prvú expozíciu pod názvom „Nécseyho izba“. V roku 1958 sa múzeum presťahovalo do pevnostnej, tzv. Kapitánskej budovy v areáli hradu Levice, kde sídli dodnes. V tomto období začalo používať názov Tekovské múzeum v Leviciach a pôsobiť ako okresné vlastivedné múzeum. Prvá stála expozícia vlastivedného charakteru bola otvorená v roku 1961.
 
Múzeum vlastivedného charakteru sa zameriava predovšetkým na národopisný a prírodovedný výskum. Zbernú oblasť pre prírodné vedy predstavuje územie východnej časti Podunajskej pahorkatiny, juhozápadné svahy Pohronského Inovca,  Štiavnické vrchy a západné svahy Krupinskej planiny. Zbernou oblasťou  pre národopis je územie západného Hontu a južnej časti bývalej Tekovskej župy. 
 
Bohatý zbierkový fond múzea z jednotlivých oblastí ako sú príroda, história, archeológia, numizmatika, ľudová kultúra a výtvarné umenie je sa môže pýšiť vyše 100 000 kusmi predmetov. 
 
Súčasťou prírodovedného fondu sú kolekcie motýľov, fúzačov, čmeľov a vážok,  herbárové položky flóry a najmä ostríc, hlohov a lišajníkov, preparáty vodného a spevavého vtáctva, dravcov a lesnej zveri. V oblasti histórie majú významné miesto vojenská výzbroj a výstroj od najstarších čias po 2. svetovú vojnu, historické dokumenty z obdobia feudalizmu, cez 1. svetovú vojnu a revolučného a robotníckeho hnutia, remeselnícke a cechové predmety, dobový nábytok,  sklo a porcelán. Z ľudovej kultúry sú zastúpené kolekcie pracovného poľnohospodárskeho náradia, kuchynského inventára, hrnčiarskych výrobkov, ľudového odevu a tkanín, ľudového šperku, výrobkov z prútia, slamy a šúpolia, ľudového nábytku a ako aj kolekcie starých pohľadníc a kraslíc. V oblasti výtvarného umenia tú majú svoje miesto diela umelcov pochádzajúcich z Levíc a okolia, z numizmatiky sú to rímske mince a medené mince z obdobia Rakúsko - Uhorska a z archeológie sú najpočetnejšie kolekcie z doby bronzovej, rímskej a sťahovania národov.
 
Od roku 1987 múzeum organizuje rôznorodé výstavy z činnosti a zbierkového fondu múzea, ďalších slovenských a zahraničných múzeí, ako aj rôznych kultúrno-spoločenských organizácií v tzv. Dobóovskom kaštieli.
 
Stále expozície:
Archeológia - História hradu - História lekárnictva
Spoločenský život - Cechy - Ladislav Bielik August 1968 - Ľudový odev
 
Vysunuté expozície:
Skalné obydlia Brhlovce
Vodný mlyn Bohunice
 
Služby:
» lektorský výklad, možnosť vyučovacích hodín
» odborné prednášky (objednať na tel. č. 036/6312 112 v časovom predstihu 14 dní)
» predaj publikácií vydávaných múzeom, predaj propagačného materiálu a suvenírov
 
Otváracie hodiny:
» November - Marec (Po - Pi od 9:00 do 16:00 hod.; Ne od 10:00 do 16:00 hod.)
» Apríl, Máj, Október (Po - Pi od 9:00 do 16:00 hod.; So, Ne od 10:00 do 16:00 hod.)
» Jún - September (Po - Pi od 9:00 do 18:00 hod.; So, Ne od 10:00 do 18:00 hod.)
 
Vstupné: 
stála expozícia: deti a dôchodcovia 1 €; dospelí 2 €
 
Kontakt:
Kapitánska budova v hradnom areáli 
Sv. Michala 40
934 69 Levice
Tel.: +421 (0)36 6312 112
E-mail: tmlevice@nextra.sk
Web: www.muzeumlevice.sk
 
Foto: Fotogaléria Tekovského múzea

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás