facebook najkrajšie miesta na slovensku

Hrad Strečno

Informácie
Pridané: 26.5.2013
Oblasť: Strečno
Zdroj: www.strecno.sk
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Strečiansky hrad stojí na začiatku tiesňavy proti toku Váhu na jeho ľavom brehu na strmej vápencovej skale vo výške asi 420 m n. m.. Praveké nálezy dokazujú, že hradná vyvýšenina bola obývaná už v dobe bronzovej a železnej. Strečno patrilo medzi kráľovské hrady. Hoci prvá písomná zmienka o ňom pochádzala až z roku 1316, s istotou sa dá predpokladať, že existoval už v 13. storočí. Spolu s inými hradmi na Považí sa aj Strečno spomína ako miesto, kde sa od obchodníkov vyberalo clo.

Jedným z majiteľov bol František Vešeléni, ktorého manželkou bola známa Žofia Bošňáková. V rokoch smrti Žofie Bošňákovej Vešeléni nevenoval Strečnianskemu hradu náležitú pozornosť, takže ten začal pustnúť. Je možné vysvetliť si to tým, že sa Žofia Bošňáková už častejšie zdržiavala v prístupnejšom a pohodlnejšom kaštieli. Hrad slúžil len ako rezervný objekt počas ohrozenia. Dokumentácia o opravných prácach Strečnianskeho hradu v polovici 17. storočia umožňuje utvoriť si konkrétnu predstavu o vzhľade hradu, o jeho miestnostiach a čiastočne aj o ich vybavení.

V roku 1970 bol hrad vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Po dlhotrvajúcich rekonštrukčných prácach je sprístupnený od roku 1995.

So začiatkom sezóny 2008 sa na hrade pre návštevníkov otvorila nová stála archeologická expozícia Odkrytá minulosť. Venovaná je dejinám hradu a jeho širšieho okolia od doby kamennej až po novovek. Zároveň sa každoročne na hrade koná celý rad výstav pod názvom Umenie na hrade, ktoré sú venované rôznym druhom umenia. V letných mesiacoch sú súčasťou programu predstavenia s vystúpeniami rytierov, sokoliarov i s ukážkami starých remesiel. Obľúbené sú aj nočné prehliadky na hrade, podujatia k Medzinárodnému dňu detí, hradná škola pre deti. Vyvrcholením bývajú augustové Hradné hry Žofie Bosniakovej.

Program, ktorý pre svojich návštevníkov na hrade Strečno pripravilo Považské múzeum v Žiline poteší návštevníkov každého veku. 

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás