facebook najkrajšie miesta na slovensku

Jaskyňa Domica

Informácie
Pridané: 29.5.2013
Oblasť: Rožňava
Zdroj: www.slovensky-kras.eu
krasneslovensko.eu fun page

Popis

Domica je najznámejšou a najdlhšou jaskyňou Národného parku Slovenský kras. Okrem významných geomorfologických hodnôt pozornosť púta najmä vzácnymi archeologickými nálezmi, bohatým výskytom sintrových štítov a bubnov, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov. V rámci jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu je zaradená do Zoznamu Svetového prírodného dedičstva UNESCO.
 
Vytvorená je v druhohorných strednotriasových svetlých wettersteinských vápencoch silického príkrovu pozdĺž tektonických porúch koróznou a eróznou činnosťou podzemných tokov Styxu, Domického potoka a menších prítokov, ktoré odvádzajú najmä vody stekajúce z nekrasovej časti povodia jaskyne.
 
Dominujú v nej horizontálne oválne chodby so stropnými korytami. Chodby sú miestami zväčšené do dómov a siení. Chodba Styxu nadobúda charakter podzemného kaňonu s meandrami. Tri vývojové úrovne sú v relatívnom prenížení 8 až 12 m. Najnižšia úroveň je zanesená štrkom a hlinou. Domica je prepojená s jaskyňou Čertova diera - spolu dosahujú dĺžku 5358 m.

Po blízku

Fotogaléria

Vaše zážitky,recenzie a komentáre

Najčítanejšie články

Podporte nás